Næringsmegling

Møremegling har spisskompetanse og bred erfaring fra næringsmegling i Møre og Romsdal. Vår målsetning er å hjelpe våre oppdragsgivere til et bedre resultat enn hva de kunne klart på egenhånd.

Vi bistår i forbindelse med kjøp/salg (transaksjoner), leie, utleie, eiendomssøk, forhandlinger, verdianalyser og strategisk rådgivning.

Næringsmegler Espen Skarbø
Kjøp og salg - transaksjoner

Kjøp og salg - transaksjoner

Eiendomssøk, leie og utleie

Eiendomssøk, leie og utleie

Forhandling, analyse og strategisk rådgivning

Forhandling, analyse og strategisk rådgivning

Lokal forankring

Vårt samarbeid med Sparebanken Møre, sikrer oss et stort næringsnettverk i vår region. Fra kontoret i Ålesund betjener vi næringsmarkedet i hele fylket. Utførelsen av våre oppdrag utføres med jevn tilstedeværelse i nedslagsfeltet. Vi er tett på markedet og våre oppdragsgivere, og ønsker samtidig å bidra til god næringsutvikling med lokal forankring i våre lokalsamfunn.

Sparringpartner

Vekst, oppdeling, sentralisering eller modernisering. Arealbehovene for næringsdrivende er i stadig endring, og vi ønsker å være en naturlig sparringspartner og rådgiver for alle aktører som tenker på salg, utleie, relokalisering og utvidelse, samt for aktører som ønsker å investere i eiendom. Et stadig økende fokus på FDVU, samt bærekraft og «grønne» bygg aktualiserer god rådgivning ytterligere. Hva blir viktig å ha fokus på i de kommende årene for å møte det grønne skiftet uten tap av eiendomsverdi på sikt?

Rådgivning

Vi har bistått mange ulike aktører i både privat og offentlig sektor, og har generell innsikt i hva som bør tenkes gjennom. Vår erfaring vil alltid kunne være nyttig for ditt foretak.

Praktisk bistand

Vi samler også inn og dokumenterer leie- og salgspriser i Møre og Romsdal. Er du i tvil om hva som er riktig prisnivå, vil det lønne seg å kontakte oss.