Boligsalgsrapport

Som selger er du pliktig til å opplyse både megler og potensielle kjøpere om eiendommens tilstand. Vi råder derfor selgere til å gjennomføre en boligsalgsrapport.

Hva er en boligsalgsrapport?


En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Slike rapporter er dermed et meget godt verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte. Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler, det benyttes tilstandsgrader for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser. 


Til sammenligning er en verdi-og lånetakst en beskrivelse etter befaring og oppmåling, med mindre informasjon om boligens tekniske tilstand uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport 


Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter. Det er den beste garantien for problemfri omsetning av bolig.Like viktig for kjøper som selger


Levetidsbetraktninger er en sentral del av rapporten, og angis på generelt grunnlag. Dette vil gi kjøperen større forståelse for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold som må forventes å komme på eiendommen over en periode. Derfor er boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.


Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en "sjekkliste" som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.