Stubøvegen 86, 6460 Eidsvåg i romsdal

Eieform: selveier
Boligtype: Enebolig
Soverom: 3
Primærrom: 126m²
Bruksareal: 147m²
Byggeår: 1955
Tomt: 1056m²
Knr: 1543
Gnr: 55
Bnr: 40
Prisantydning: 750.000,-
Ligningsverdi: 319.729,-
KommunaleAvgifter: 17.493,-
Eiendomstype
Enebolig
Prisantydning

750 000

 kr
+ Omkostninger
126/147 m²
3
1955

Beskrivelse

For fullstendig informasjon om boligen, bestill prospekt fra Møre Eiendomsmegling.
Fasiliteter
balkong/terrasse, peis, hage

Beliggenhet
Eiendommen ligger i landlig område med spredt boligbebyggelse like nord/øst for Eidsvåg i Nesset kommune. Fin gangavstand til sentrum med kommunens servicefasiliteter og skoler.

Inneholder
1. etasje:
BRA/P-rom ca 53 m².
Vindfang, gang/trapperom, bad, kjøkken og stue.

Loft:
BRA ca 42 m². P-rom ca 40 m².
Gang, 3 soverom og kott. Fra loftsgang er det utgang til lufteveranda.
Ett soverom har gjennomgang gjennom et annet soverom. I henhold til nyere byggeforskrifter skal alle soverom ha separat inngang.

Kjeller:
BRA ca 52 m². P-rom ca 33 m².
Gang med trapp, kjellerstue, vaskekjeller og vindfang/bod.

Standard
Boligen er i stor grad som opprinnelig oppført. Kjøkkeninnredning er skiftet, bad ble påbygd/etablert i 1973 i følge opplysninger fra kommunen. Dette badet er sannsynligvis oppusset tidlig på 2000-tallet en gang. Vinduer og taktekking er skiftet. Når dette ble gjort foreligger det ingen opplysninger om, men vinduer er i stor grad fra 89-90. Kjellerstue er sannsynligvis også enten innredet eller oppusset rundt den tiden.

Boligen har de siste årene åpenbart hatt mindre vedlikehold, og det er nå et akkumulert og større vedlikeholds- og oppgraderingsbehov generelt av mer eller mindre hele bygningen.

Av mer vesentlige forhold rundt bygningskropp er en del riss, sprekker/setninger noe som bør utredes og undersøkes nærmere. Det kan være bevegelser i grunn som medfører sprekker, og kontroll over tid kan avdekke om grunnforhold/fundamenter er stabile.

Ellers nærmer vinduer og dører seg normal brukstid. Det er en del fukt i grunnmur og gulv i kjeller. Drenering/utvendig fuktsikring har ikke tilfredsstillende funksjon. Vindfang/bod i kjeller har mye kondens og fukt som kan ha sin årsak i dårlig isolerte konstruksjoner med påfølgende kuldebro og kondens, men det går en del rør opp i bad i samme område som kan være årsak i form av lekkasje. Det er limt en isoporplate på yttervegg for bad der rør går opp til dusj etc. Det tyder på frostproblematikk med rør i området grunnet dårlig isolering. Dette er et mindre utdrag av noen av de større negative forholdene, men både disse og øvrige forhold beskrives og vurderes detaljert i rapporten, og interessenter må gå grundig gjennom hele rapporten for å kunne danne seg et korrekt bilde av tilstand. Oppsummert må det legges til grunn et relativt betydelig akkumulert oppgraderingsbehov av hele boligen med tekniske anlegg.

Kjøkken:
Innredning med benker og overskap med standard skrog og fronter av heltre furu med malt overflate. Laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål. Malt MDF-plate mellom benk og skap. Det er lagt opp til frittstående hvitevarer. Innredning antas å være fra midt på 90-tallet.

Det er kun integrerte hvitevarer som følger med eiendommen. Dette avviker fra bransjenormen.

Bad:
Flislagt bad med varmekabler. Lakkert panel i himling. Det foreligger ingen opplysninger om oppbygging eller fuktsikring/membran av gulv og vegger. Alder på gulv og vegger er ikke kjent, men stil på flis tilsier noe rundt år 2000. Baderomsinnredning med glatte trefolierte fronter og heldekkende hvit servantplate. Speilskap over servant. Veggdusj med faste dusjvegger med glass. Gulvmontert wc.

Vaskekjeller:
Rommet ser ut til å kunne ha vært opprinnelig vaskerom. Det er natur rupanel mellom bjelker i himling, og det er natur mur på vegger og gulv. Det er ingen fast innredning, varme eller ventilasjon i rommet. Skal rommet tjene som vaskerom må det innredes på nytt.

Gulv:
I 1. etasje er det flis i gangareal og bad, vinylbelegg i kjøkken og stue. På loft er det malt tregulv i gang og ett soverom, og ellers originalt linoleumsbelegg i to soverom. I kjeller er det murgulv natur i del av gangareal/vindfang og vaskekjeller. Laminat i kjellerstue.

Vegger:
I 1. etasje er det malt plate og malt strie i vindfang/gang, malt tapet og malte panelplater i stue, malt MDF-plate i kjøkken og flis i bad. På loft er det tapet. Malt tapet i gang. I kjeller er det pusset mur i vindfang, del av gangareal og vaskekjeller. Tapet og brystningspanel natur i kjellerstue.

Innvendige himlinger:
I 1. etasje er det malt takplate i gang og kjøkken, lakkert panel i bad og malt glatt plate i stue. På loft er det malt glatt plate.
I kjeller er det rupanel i stubloft i vaskekjeller, isopor i himling i vindfang/bod og lakkert staffpanel i gang/kjellerstue.

Vinduer:
Trevinduer med 2-lags isolerglass.

Taktekking:
Korrugerte stålplater.

Informasjon er hentet fra tilstandsrapport, og det henvises til denne for utfyllende informasjon. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med fullstendig rapport, da dette kun er et utdrag. Tilstandsrapporten følger vedlagt.

Det elektrisk anlegget ble sist kontrollert i 2007. Det foreligger ingen pålegg på anlegget. Nesset Kraft har byttet ut strømmåleren til strømmåler med 2vk (automatisk avlesning). Det er eldre sikringsautomater i skap.

Oppvarming
Elektrisk.
Varmekabler (mulig defekt) og veggvarmeovn i bad.
Varmepumpe luft/luft og vedovn i stue.
Vedovn i kjellerstue.

Røykpipe av tegl med ett røykrør og luftepipe. Delvis upusset tegl i kjeller. Pusset og malt i 1. etasje. Tapet på synlige sider i loftsetasje. Upusset tegl i kryploft. Stålbeslag over tak.
Røykrør på vedovn i kjellerstue er løst både i pipe og på ovn, og denne ovnen må ikke benyttes for dette er utbedret.

Oppstillingsvilkår for teglpiper har mange krav, blant annet disse:
Hele pipestokk skal være pusset med murpuss. Alle 4 sider skal være fri slik at man kan se/kontrollere hele røykstokken. Brennbart materiale som for eksempel treverk kan ikke kles nærmere pipe enn 10 cm. Dette gjelder også i etasje/takgjennomføringer. Det er ikke tillatt å lime tapeter eller belegg på pipestokk som ikke sprekker i tilfelle puss/murverk sprekker. Det er med andre ord kun tynn papirtapet som kan tillates. Det skal være minimum 30 cm avstand til brennbart materiale foran og rundt sotluke. Her er det treverk på minst én side av pipe i alle plan. Det er videre treverk inntil pipe i etasje/takgjennomføringer. Alle disse forholdene må påregnes å bli pålagt fjernet/utbedret som følge av stedlig kontroll fra branntilsyn - forutsatt at kontrollør følger vilkårene. Alder på pipe tilsier at det kan bli behov for oppgradering av røykrør i tiden fremover. Foran sotluke på gulv er det ikke ubrennbar plate. Røykpiper og ildsted er underlagt offentlig kontroll, og det er denne kontrollmyndighet som bestemmer om det blir gjort anmerkninger med krav om retting på de forhold som over her er nevnt.

Løpende kostnader
Innboforsikring, bygningsforsikring, strøm etc. Dette er utgifter som vil variere med avtale og forbruk.

Byggemåte (bebyggelse)
Eldre bolig oppført i murverk med kjeller og halvannen boligetasje over. Saltak av tre.
I tillegg kommer et frittliggende uthus oppført med ringmur av betong og enkelt stenderverk. Jordgulv. Pulttak av tre med taktekking av bølgeblikk.

Ferdigattest/brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på bygg på eiendommen. Bygget er av eldre opprinnelse. Eiendommen ble etablert 28.07.1950.

Søknad om tilbygg er datert 08.01.1973. Tilbygget er lovlig oppført.

Søknad om skifting av vinduer datert 11.12.1989 - tilltalelse gitt 11.09.1990.

Det foreligger ingen bygningstegninger i kommunens arkiv. En tegning av søknad om tilbygg ligger vedlagt.

Parkering
Biloppstillingsplasser på tomta.

Adkomst
Se kart.

Tomt
Eiet tomt på ca 1 056 m², opparbeidet med plenareal og noe beplantning. Gruset adkomst. Tomta har ikke vært vedlikeholdt over noe tid.

Regulering
Eiendommen ligger i område avsatt til boligformål. Utsnitt av kommunens arealplan er vedlagt. Kommunen har ikke lagt ved kommuneplanens bestemmelser.
Iflg kommunen eksisterer det ikke planforslag som vedkommer eiendommen. Det er heller ikke igangsatt planlegging som vedkommer eiendommen.

Nesset kommune har gjennomført sikringstiltak langs Eidsvågelva for å bedre områdestabiliteten. Sluttføring av dette arbeidet vil bli utført sommeren 2018.

Vei, vann, avløp
Offentlig adkomstveg.
Offentlig vann.
Når det gjelder avløp er det iflg opplysninger fra Nesset kommune årlig slamtømming fra betongtank på 2 m3. Da legges det til grunn at overløp med stor sannsynlighet er ført ut i grunn eller til elv. Det var iflg takstmann ikke synlige spor etter tank på tomta.

Kommunen kommenterer at utslipp fra vaskekjeller i bolig bør undersøkes. Se vedlagt brev og møtebok fra 2005, samt vedlegg planstatus/sikringstiltak om hull i marka.

Tinglyste rettigheter
Heftelser i eiendomsrett:
Dagboksnr 4079 - tinglyst 11.10.1965 - Bestemmelse om bebyggelse.
Vegvesenets betingelser vedtatt.

Ingen rettigheter registrert.

Diverse
Det er modem i kjellerstue for mottak av TV/data. Det er coax-kabel inn til modemet, men det er ukjent om det er ADSL eller om det kan være kabel/fiber inn til boligen.

Adgang til utleie
Eiendommen kan fritt leies ut. Vær da oppmerksom på eventuell skatt av leieinntekter, og mulig gevinstbeskatning ved et senere salg.

Overtakelse
Se informasjon og budskjema i bilaget til salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har anledning til å tegne boligkjøper-forsikring pga oppdragets art. Konf megler for mer info.

Betalingsbetingelser
Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr oppgjørsdato.

Omkostninger
1) Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
2) kr 525,- i tinglysingsgebyr for skjøte og kr 199,- for grunnboksattest.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter; kr 525,- pr. stk.

Fullstendig informasjon om boligen
Møre Eiendomsmegling oppfordrer alle interessenter til å innhente fullstendig prospekt for å få all tilgjengelig informasjon om eiendommen.
Dette vil gi deg det beste grunnlaget for å vurdere om akkurat denne eiendommen er den rette for deg.
Vi gjør oppmerksom på at nettannonsen ikke nødvendigvis inneholder all praktisk og juridisk informasjon.

Kontakt megler eller last ned salgsprospektet direkte.

Geir Kåre Tomren

Geir Kåre Tomren


Eiendomsmegler MNEF

 
Stubøvegen 86