FARSTAD, 6444 Farstad

Eieform: selveier
Boligtype: Hytte_tomt
Knr: 1548
Gnr: 84
Bnr: 1
Prisantydning: 590.000,-
Eiendomstype
Hytte_tomt
Prisantydning

590 000

 kr
+ Omkostninger
 m²

Beskrivelse

For fullstendig informasjon om boligen, bestill prospekt fra Møre Eiendomsmegling.
Beliggenhet
Tomtene ligger i hyttefelt med fantastisk beliggenhet ved sjøen, like ved avslutningen av kyststien. Farstadsanden og stranden ved Sandvikbukta ligger like i nærheten. Solforholdene er meget gode. Man får med seg både soloppgang og solnedgang. Fra området er det nydelig utsikt mot Hustadvika og skipsleia. Kort veg til Bud og Elnesvågen, ca 4,3 mil til Molde og Kristiansund. Farstad sentrum ligger
ca 2,5 km fra tomtene.

Inneholder
Nr 1: kr 790 000,- g/bnr 84/46 ca 934 m²
Nr 2: SOLGT - g/bnr 84/47 ca 912 m²
Nr 3: SOLGT - g/bnr 84/48 ca 887 m²
Nr 4: kr 790 000,- g/bnr 84/49 ca 936 m²
Nr 5: kr 650 000,- g/bnr 84/50 ca 981 m²
Nr 6: kr 590 000,- g/bnr 84/51 ca 935 m²
Nr 7: SOLGT - g/bnr 84/52 ca 925 m²
Nr 8: SOLGT - g/bnr 84/53 ca 633 m²

Forutsatt omsatt for prisvurdering.
Eventuell boligkjøperforsikring kommer i tillegg.

Parkering
En biloppstillingsgsplass på egen tomt, samt en på felles parkeringsplass. Det er totalt 8 biloppstillingsplasser (en til hver tomt) på felles parkering ved
avkjørselen fra riksvegen.

Adkomst
Kjør mot Farstad og Farstadsanden, fortsett ca 600 m videre forbi sanden og du kommer til hyttefeltet. Bilveg helt frem til hyttetomtene.

Se kart.
Det vil bli skiltet av Møre Eiendomsmegling ved felles visning.

Tomt
Selveide tomter. Tomtene er nå fradelt og har egne gnr og bnr i hht listen nedenfor. Se oversikt over hele feltet (med størrelse og g/bnr) i vedlegget til prospektet.

Nr 1: g/bnr 84/46 ca 934 m²
Nr 2: g/bnr 84/47 ca 912 m²
Nr 3: g/bnr 84/48 ca 887 m²
Nr 4: g/bnr 84/49 ca 936 m²
Nr 5: g/bnr 84/50 ca 981 m²
Nr 6: g/bnr 84/51 ca 935 m²
Nr 7: g/bnr 84/52 ca 925 m²
Nr 8: g/bnr 84/53 ca 633 m²

Regulering
Eiendommene ligger i regulert område, som viser fritidsbebyggelse-frittliggende.
Reguleringsplan: Farstad - Sandvikbukta.

Utsnitt av reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, samt grunnboksutskrifter følger vedlagt i bilaget til salgsoppgaven.

Det er viktig at interessenter setter seg grundig inn i reguleringsplanen før bud inngis.

Vei, vann, avløp
Hovedledningene for vann og avløp er et fellesanlegg med private stikkledninger til hver enkelt tomt.
Den felles hovedvannledningen er tilknyttet Eide Vassverk, mens avløpet ledes til en felles privat slammutskiller med godkjent sjøutslipp. Felles adkomstveg. Det må påregnes kostnader til vedlikehold av andel felles veg og septikktank.

Tinglyste rettigheter
Se grunnbok.

Adgang til utleie
Eiendommen kan fritt leies ut. Vær da oppmerksom på eventuell skatt av leieinntekter, og mulig gevinstbeskatning ved et senere salg.

Overtakelse
Kan overtas umiddelbart.

Avhendingsloven
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar i henhold til avhendingsloven § 3-9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Brosjyre om ?Lov om avhending av fast eiendom? kan fås av megler. Se også verditakst.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Betalingsbetingelser
1) Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr overtakelsesdato.
2) Skriftlig finansieringsbekreftelse må fremlegges senest ved kontraktsmøte.

Omkostninger
1) Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
2) kr 525,- i tinglysingsgebyr for skjøte og kr 199,- for grunnbokattest.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter; kr 525,- pr. stk.
4) Boligkjøperforsikring kr 9 200,- (valgfritt)

I tillegg må kjøper beregne kostnad for opparbeiding av teknisk anlegg og veg. Det vil i tillegg til tilknytningsavgift for vann og avløp påløpe kostnader med grøft/ rørføringer til offentlig tilknytningspunkt.

TILKNYTNIGSAVGIFTER M.M
Ca kr 2 500,-+ mva for tilknytning av vann. Slamgebyr er pr dato ikke beregnet.

Fullstendig informasjon om boligen
Møre Eiendomsmegling oppfordrer alle interessenter til å innhente fullstendig prospekt for å få all tilgjengelig informasjon om eiendommen.
Dette vil gi deg det beste grunnlaget for å vurdere om akkurat denne eiendommen er den rette for deg.
Vi gjør oppmerksom på at nettannonsen ikke nødvendigvis inneholder all praktisk og juridisk informasjon, og at benyttede bilder kun er illustrasjoner og ikke er retningsgivende. Hva som inngår i kjøpet fremgår av leveransebeskrivelsen.

Ta gjerne kontakt med megler for informasjon, eller last ned salgsprospektet direkte.

Grete Julnes Lia

Grete Julnes Lia


Eiendomsmegler MNEF

 
FARSTAD