Steinvågvegen 19 A, 6005 Ålesund

Eieform: andel
Boligtype: Leilighet
Soverom: 1
Primærrom: 58m²
Bruksareal: 68m²
Energimerking: G
Byggeår: 1960
Tomt: 794m²
Knr: 1504
Gnr: 200
Bnr: 469
Prisantydning: 1.250.000,-
Ligningsverdi: 470.367,-
Lånetakst: 1.120.000,-
Verditakst: 1.250.000,-
AndelFellesgjeld: 339.000,-
AndelFellesFormue: 13.750,-
AndelFellesutgifter: 4.077,-
AndelDispMidler: 13.750,-
Formue: 13.750,-
Innskudd: 6.900,-
Eiendomstype
Leilighet
Prisantydning

1 250 000

 kr
+ Omkostninger
58/68 m²
1
1960

Beskrivelse

For fullstendig informasjon om boligen, bestill prospekt fra Møre Eiendomsmegling.
Fasiliteter
balkong/terrasse, peis, rolig område, turterreng

Beliggenhet
Eiendommen ligger i ytre bydel av Ålesund med adkomst fra Steinvågvegen. Det er asfaltert fortau og kjørearealer forbi eiendommen langs Steinvågvegen. Området består i grove trekk av blokkbebyggelse og noe villabebyggelse. Avstand til bysentrum er ca 1 km med alle sentrumsfasiliteter. Skole og barnehage i nærområdet. Kort vei til fritidsaktiviteter enten det gjelder idrett, musikk, teater og lignende. Kort avstand til parkområde bak kirka som ligger mot nord. Busstopp like ved. Avstand ca 2 km til Atlanterhavsparken med fine turområder på Tueneset.

Inneholder
4. etasje: Entré, bad/vaskerom, kjøkken, stue og soverom. Innglasset balkong som S-rom.

Oppgitt areal er hentet fra vedlagte tilstandsrapport datert 05.04.18 utført av Steinar Åkre.

Standard
Kjøkkeninnredning med eikefronter, og laminat benkeplate. Det er montert kjøkkenventilator, fliser på vegg mellom over- og underskap og benkebereder i hjørne underskap.

Bad/vasekrom med våtromsbelegg og malt strie på vegger. Badet er utstyrt med wc, badekar og liten innredning med nedfelt servant. Opplegg for vaskemaskin.

Boligen har oppgradert med nye laminatgulv og malte veggoverflater.

Innvendige overflater generelt :
Gulv: Laminatgulv. Disse er lagt nye i stue, soverom og gang i 2015.
Vegger: Malt tapet/strie. Malte mdf-panel i gang fra 2015.
Himlinger: Hvitmalt betongflater.

Informasjon er hentet fra verdi- og lånetakst og det henvises til denne for utfyllende informasjon. Det gjøres også oppmerksom på at Verdi- og lånetakst ikke er en tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med fullstendig verdi- og lånetakst, da dette kun er et utdrag. Verdi- og lånetakst finnes som vedlegg i fullstendig salgsoppgave med bilag som kan lastes ned eller fås hos megler.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming.

Styreleder BRL/sameie
Borettslaget er under forretningsførsel av OBOS.
Dyrehold krever styrets godkjennelse.
Dugnad samt trappevask må påregnes.
Borettslaget har førsteprioritets pant i andelen med inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf brl § 5-20.
Kjøper godkjenner husordensregler og vedtekter som bindende for seg, og er informert om at borettslagslovens bestemmelser kommer til anvendelse på eierforholdet.

Sikringsfond
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for evt manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Eieform beskrivelse
Borettslag er regulert av bestemmelsene i borettslagsloven, samt borettslagets vedtekter. Borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andelen gir andelseier borett til en bestemt bolig i borettslaget. En andelseier kan som utgangspunkt ikke eie mer enn én andel i borettslaget, og en andelseier må være en fysisk person.
Den enkelte andelshaver hefter ikke direkte ovenfor borettslagets kreditorer for borettslagets gjeld, men kan likevel bli indirekte ansvarlig ved at øvrige andelseiere må dekke renter og avdrag på borettslagets felles lån dersom en andelseier ikke overholder sine forpliktelser. For krav på felleskostnader og øvrige krav i tilknytning til andelen har borettslaget førsteprioritets pant i hver andel med inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp, jf brl § 5-20.
Dersom en andelshaver på tross av advarsel misligholder sine plikter vesentlig, kan borettslaget pålegge andelshaveren å selge sin andel, jf brl § 5-22. Borettslaget er tilknyttet OBOS. Når en andel overdras har de øvrige andelseierne (samt
medlemmer i boligbyggelaget) forkjøpsrett. Forkjøpsretten vil bli avklart etter at akseptert bud foreligger og kjøper er godkjent av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Vilkår fellesgjeld
Borettslaget har lån på følgende vilkår:

Restsaldo : 8.246.438,-
Rest løpetid : 29 år 7 mnd
Term pr år : 12
Avdr.frihet t.o.m. : 01.10.2018
Type rente : Flytende
Rente : 1,94%

Vedtatte påkostninger i borettslaget: Det er planlagt fasaderehabilitering med nye vinduer, større balkonger etc. Ihht opplysninger megler har mottatt vil det bli en årlig økning av fellesutgiftene på 15%% fra 01.07.2018. Deretter vil fellesgjelden øke med mellom 350.000 og 800.000 fra de minste til de største andelene.
Borettslaget har et annuitetslån i Handelsbanken, som er avdragsfritt frem til 01.10.2018. Etter den avdragsfrie perioden, vil fellesutgiftene øke med kr. 500,- pr mnd for denne andelen.

Det er ikke muligheter for individuell nedbetaling (IN) av andel fellesgjeld.

Løpende kostnader
I tillegg til felleskostnader vil det påløpe utgifter til innboforsikring og strøm. Dette er utgifter som vil variere med avtale og forbruk. Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiftene.

Byggemåte (bebyggelse)
Bygget er fundamentert av betong og har yttervegger av betong. Utvendig etterisolert og fasadeplater mot Steinvågvegen pågår rehablitering mot øst og sør. Vinduer er nyere vinduer med 3-lags isolerglass. Balkongdøren er ny med 3-lags isolerglas og vinylkarm. Takkonstruksjon er tresperrekonstruksjon med skifertak. Etasjeskillere av betong.

Ferdigattest/brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for bygget datert 10.02.1960. Attesten er vedlagt salgsoppgavens bilag. Det følger videre vedlagt ferdigattest for påbygging av balkonger fra 10.07.2002.

Parkering
Soneparkering i området. Dette koster kr 500,- årlig og fornyes elektronisk.

Adkomst
Se kart. Det vil bli skiltet av Møre Eiendomsmegling ved felles visning.

Tomt
Tomten er liten og stort sett bebygd. Flettverksgjerde mot sør. Fortau forbi eiendommen mot nord. Utgang til stor, felles betongplatting med utgang fra fellesarealer i kjelleren.

Regulering
Boligen ligger i område regulert til boligformål. Utsnitt av reguleringsplan med tilhørende kart og bestemmelser er vedlagt fullstendig salgsoppgave med bilag.

Vei, vann, avløp
Eiendommen har adkomst via kommunal veg og er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Adgang til utleie
Utleie/fremleie av andelen kan skje på gitte vilkår med styrets godkjennelse, se nærmere om reglene i borettslagsloven kap. 5 og borettslagets vedtekter. Konferer gjerne megler vedrørende dette.

Overtakelse
Etter avtale med eier. Dog tidligst etter atforkjøpsretten for øvrige andelseiere og medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er gitt. I.h.t.lov om borettslag tar dette 20 dager fra melding om salget gis.

Avhendingsloven
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar i henhold til avhendingsloven § 3-9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Brosjyre om ?Lov om avhending av fast eiendom? kan fås av megler.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Betalingsbetingelser
1) Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.
2) Skriftlig finansieringsbekreftelse må fremlegges senest ved kontraktsmøte.

Omkostninger
Overføring av andel kr 430,-, pantenoteringsgebyr kr 430,- og attestgebyr kr 199,-

Ansvarlig megler
Odd Arild Sæther

Husleien inkluderer
Kr 4.077,- pr mnd fordelt på hhv :
Andel fellesutgifter : 3689 ,- hvorav
Renter felles gjeld utgjør : 547 ,- kr per mnd. og
Canal Digital : 388 ,-

Fellesutgifter inkluderer : Kommunale avgifter, forsikringer (ikke innbo), energi/strøm fellesarealer, vaktmestertjenester, styrehonorar, revisjon og forretningsførsel og forvaltning, øvrig vedlikehold og andre driftskostnader. Se vedlagt resultatregnskap for nærmere spesifisering.

Fullstendig informasjon om boligen
Møre Eiendomsmegling oppfordrer alle interessenter til å innhente fullstendig prospekt for å få all tilgjengelig informasjon om eiendommen.
Dette vil gi deg det beste grunnlaget for å vurdere om akkurat denne eiendommen er den rette for deg.
Vi gjør oppmerksom på at nettannonsen ikke nødvendigvis inneholder all praktisk og juridisk informasjon.

Kontakt megler eller last ned salgsprospektet direkte.

Jon Kristian Røsok

Jon Kristian Røsok


Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

 
Steinvågvegen 19 A