Jervellhaugen, 6015 Ålesund

Eieform: selveier
Boligtype: Annet
Tomt: 8718m²
Knr:1504
Gnr:42
Bnr:4
Prisantydning:28.000.000,-
Verditakst:28.000.000,-
Eiendomstype
Annet
Prisantydning

28 000 000

 kr
+ Omkostninger
 m²

Beskrivelse

For fullstendig informasjon om boligen, bestill prospekt fra Møre Eiendomsmegling.
Adkomst
God adkomst fra offentlig veg.

Bebyggelse
PROSJEKTERT NÆRINGSBYGG :

Bruksareal (BRA)

P-kjeller : 2.155 m²
1.etasje : 2.018 m²
2.etasje : 1.495 m²
3.etasje : 526 m²

Totalt : 6.195 m²

Rammesøknad er godkjent hos Ålesund kommune i vedtak av 16.02.2016, dokumentet følger vedlagt i sin helhet.

Prosjektets størrelse er tilpasset til å fungere sammen med, og ivareta, Jervellhusets karakter. Nybygget tilpasses tomtens topografi - der terrenget, området mot Katevågen og museumsområdet blir tilbakefylt. Eksisterende berg og vegetasjon blir i stor grad beholdt.

Prosjektet er av høy arkitektonisk kvalitet, der bygget blir integrert i omgivelsene.
Selve bygget blir terrassert som en naturlig del av Jervellhaugen. Ingen del av bygget skal være høyere enn 4 meter. De ulike etasjeplanene vil bli knyttet sammen som naturlige terrengformasjoner. Mot nord vil bygget strekke seg lavt langsmed åsryggen, i god avstand fra øvrig bebyggelse.
Oveflater er tenkt naturmaterialer av stein og tre, samt grønne vegger med vegetasjon, slik at skillet mellom bygningsvolum og terreng vil viskes ut.

Det er ikke angitt noen planløsning av de tre kontoretasjene i bygget. Dette for at ny eier selv fritt skal kunne disponere arealene etter egne behov og ønsker.
Planløsning må foreligge før igangsettingstillatelse kan gis.JERVELLHUSET :

Oppført i sveitserstil i 1889. Grunnmur av teglmur og yttervegger i tømmer med utvendig bordkledning. Takkonstruksjoner i tresperrer og tro, tekket med skifer og kobber båndtekking. Vinduer av tre, med 2-lags isolerglass og enkle glass. Blyglass i noen innerdører.

Kjøkken med storkjøkken-innredning, kjølehjørne og utstyr i rustfritt stål.

Innvendige overflater generelt :
Vegger : Tømmer, panel, tapet, malt miljøstrie og tegl.
Gulv : Parkett, bordgulv, flis, belegg, linoleum og betong.
Himlinger : Strukket og malt, malte plater, panel og puss.

Det er foretatt verditakst på eiendommen av ingeniør og takstmann Rune Stavseng. Rapporten følger vedlagt.

INNHOLD

Romfordeling :
Underetasje : Vindfang, 2 stk wc, 2 oppholdsrom med bar. Vinkjeller og garderobe. Bta 140 m²
Hovedetasje : Inngang med trapp, wc, kjøkken, entre, bakgang, spisestue, stue med peis, hall med peis og bibliotek. Spiskammers og garderobe. Bta 192 m²
Loftsetasje : Gang med trapp, 4 store soverom, 1 lite soverom, 2 stk bad/wc, gang bakgang med trapp. I tillegg 1 disp bad og 2 kott. Bta 185 m²

I tillegg har eiendommen en portnerbolig, garasje, lager og paviljong.
Portnerboligen står på areal som vil inngå i den prosjekterte næringseiendommen.

Egen brygge med landgang, utført i galvanisert stål. Bryggen og arealet rundt vil ikke berøres av utbygging av næringseiendommen.

OPPVARMING

Varmekabler i underetasjen og i baderom i 2.etasje. Elektriske panelovner, 5 vedovner og varmepumpe luft/luft.


HISTORIE

Trygve Jervell var ''Ålesunds store trankonge'' Han eide fiskebåter, fiskebuer og flere eiendommer i Ålesund. Han var gift med Fru Hjørdis Sødring Jervell, en kunstnerisk og nøyaktig dame.

Jervellhuset var ekteparets privatbolig. Villaen var tegnet av Christian Thams, og var et av de tidligste ferdighusene oppført. Huset stod på verdensutstillingen i Paris i 1889, og Thams mottok her utstillingens eneste gullmedalje for trearkitektur. Trygve og Hjørdis Jervell kjøpte huset og fikk dette fraktet hjem fra Frankrike til Ålesund på Jervells egen fiskebåt. Huset ble oppført rundt 1900. I løpet av få år stod det Thams-hus over hele Europa, i USA, i Sør Amerika og India. Felles for husene var den norske "stabbur-stilen" som også hadde fellestrekk med sveitsiske trehus og hytter. Husene hadde et mylder av detaljer utskåret i tre. Det er i dag mange vakre hus rundt om, både i Norge og Europa, som er signert Christian Thams. I vår region er de mest kjente Jervellhuset, Hotel Union på Øye og Svendsengården i Ørsta.
Villaens praktfulle hall ble smykket med treskjæringer av Lars Kinsarvik i 1905, på bestilling fra ekteparet Jervell. Det er et svært imponerende og komplett arbeid der temaet er vikinghistorie og Snorres saga. Kinsarvik er kalt skaperen av "den norske stilen" i treskjærerkunst.

Etter at fru Jervell døde i 1965, ble huset stående tomt i 30 år. Eiendommen ble kjøpt av Olset AS i 2000, og ble restaurert til å igjen stå like praktfull som den opprinnelig var rundt år 1900. Alle møblene er nå tilbake i huset, og villaen slik den står nå, åpner dørene inn i en annen tid.
Familien Åse og Rolf Olset fikk i 2008 Olav Høydahls minnepris "for utmerket rehabilitering og gjenskaping av gammel herskapsvilla".

Beliggenhet
Jervelleiendommen har sentral beliggenhet i Ålesund, mellom bysentrum i vest, og et av landets største kjøpesenterområde, Moa, i øst.

Eiendommens beliggenhet er en del av det som gjør den så unik. Med plassering på et høydedrag ved Nørvasundet ligger eiendommen midt mellom fordums historie og fremtidens rivende utvikling.
Borgundgavlen mot syd med den vakre Kaupangen, Borgund kirke og Sunnmøre Museum.

Mot nord ligger NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter), Campus Ålesund NTNU og Kunnskapsparken. NMK rommer alene ca 800 arbeidsplasser.
Området fungerer som et kollektivt knutepunkt mellom Ålesund sentrum og Moa med innfartsvegen som hovedfartsåre like ved.

Tomten
8.718 m² samlet tomteareal fordelt på to bruksnumre.
Tomteareal etter mulig utfylling ihht reguleringsplan ca 11.800 m²., herav ca 600 m² fortau og vegareal.

Diverse
REGULERING

For området gjelder reguleringsplan for Jervel-Eiendommen med bestemmelser, samt kommuneplanens arealdel av 21.02.2008. Eiendommen er i plansammenheng utlagt til bolig/forretning/kontor. Deler av eiendommen er iht reguleringsplan avsatt som bevaringsområde. Dette gjelder tomtearealet rundt Jervell-villaen, samt et område mot nord på eiendommen. Se skravert område i reguleringskart. I tillegg er det innregulert privat småbåtanlegg mot nord rundt eksisterende flytebrygge.
Grad av utnyttelse er i plan satt til inntil 20% BYA. Når det gjelder etasjer og byggehøyder fremgår det at bebyggelsen kan generelt oppføres i 1 etasje, og med gesimshøyde 4,0 m og mønehøyde 7,0 m. På sørsiden av åskammen kan bebyggelsen likevel ha flere etasjer, men skal da avtrappes og tilpasses terrenget. Bebyggelsen skal, sett fra nordsiden, ha en gesimshøyde som ikke overstiger 4,0m over planert terreng. Nybygg skal tilpasses i høyde og volum slik at Jervell-huset får beholde sin dominerende rolle i området. Utrykk, proporsjoner og materialbruk skal harmonere med eksisterende bygg. Se nærmere rammesøknad og illustrasjoner for prosjektets plan for dette.
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, samt matrikkelrapport og grunnboksutskrift m.m følger vedlagt.

KULTURMINNER OG BEVARING

Det er registrert kulturminner på Bnr 4. Området er i matrikkelen betegnet som et Bosetning-aktivitetsområde av arkeologisk karakter, og er automatisk fredet.
Opplysninger om kulturminner kan finnes i Riksantikvarens registre på www.ra.no .
Området er hensyntatt ved tegning og planlegging av det prosjekterte næringsbygget.

Jervell-villaen er registrert som SEFRAK-minne. SEFRAK er eit landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner, men kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive en bygning. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene.

FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke ferdigattest på villaen fra da den opprinnelig ble oppført, da dette var før krav om ferdigattest ble gjort gjeldende.
Villaen ble satt i stand slik den opprinnelig var rundt 1900. Det ble i tillegg tilrettelagt som kurs-, møte-, og selskapslokaler. Dette arbeidet ble omsøkt hos Ålesund kommune i 2002, og vedtak vedr bruksendring og ferdigattest ble utstedt i etterkant den 23.01.17. Dokumentet følger vedlagt.

TINGLYSTE RETTIGHETER/SERVITUTTER

900017 22/09/1902 Erklæring/avtale. Vedtak vedr utskillelse/bebyggelse av denne eiendom.

900100 19/07/1926 Bestemmelse om bebyggelse. Rettighetshaver : Ålesund Kommune. Gjelder bestemmelse om vannledning.

304179 29/08/1964 Bestemmelse om bebyggelse. Gjelder erklæring om bygging i inn til nabogrense.

8654 14/12/1982 Skjønn. Regulering av areal ifm veggrunn/jernbanegrunn.


LØPENDE KOSTNADER

Kommunale avgifter er opplyst å være kr 2.626,25 pr 2.termin 2016.
I tillegg påløper eiendomsskatt som pr 2.termin 2016 var på kr 4.028,-. Kommunale avgifter og eiendomsskatt belastes 2 terminer per år.

Omkostninger
+ ca 2,6% statsomkostninger

Fullstendig informasjon om boligen
Møre Eiendomsmegling oppfordrer alle interessenter til å innhente fullstendig prospekt for å få all tilgjengelig informasjon om eiendommen.
Dette vil gi deg det beste grunnlaget for å vurdere om akkurat denne eiendommen er den rette for deg.
Vi gjør oppmerksom på at nettannonsen ikke nødvendigvis inneholder all praktisk og juridisk informasjon.

Kontakt megler eller last ned salgsprospektet direkte.

Odd Arild Sæther

Odd Arild Sæther


Eiendomsmegler MNEF
Eva Kristin Mjelva

Eva Kristin Mjelva


Jurist/Megler MNEF

 
Jervellhaugen