Borgundfjordvegen 103, 6017 Ålesund

Eieform: andel
Boligtype: Leilighet
Soverom: 2
Primærrom: 74m²
Bruksareal: 78m²
Byggeår: 1973
Tomt: 6154m²
Knr: 1504
Gnr: 51
Bnr: 239
Prisantydning: 1.450.000,-
Ligningsverdi: 552.534,-
Lånetakst: 1.300.000,-
Verditakst: 1.450.000,-
AndelFellesgjeld: 189.000,-
AndelFellesutgifter: 4.293,-
Eiendomstype
Leilighet
Prisantydning

1 450 000

 kr
+ Omkostninger
74/78 m²
2
1973

Beskrivelse

For fullstendig informasjon om boligen, bestill prospekt fra Møre Eiendomsmegling.
Fasiliteter
balkong/terrasse, heis, barnevennlig, garasje, off. vann og kloakk, utsikt, sentralt

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et etablert boligstrøk
med boligblokker, eneboliger og rekkehus i
nærområdet. Leilighetene er sydvendt og
har balkong med fantastisk utsikt og gode
solforhold. Det er kort vei til skole,
barnehager, handelssentrum på Moa,
golfbane og spisesteder. I tillegg er det kort
veg til Spjelkavika med flotte turområder.

Inneholder
Leiligheten ligger i 1.boligetasje og har parkeringskjeller under og har BRA 78m². Leiligheten har p-rom 74m² og inneholder stue og kjøkken i åpen løsning, 2 soverom i god størrelse, bad, wc-rom, praktisk vaskerom og entré. Det er også 2 boder i leiligheten på til sammen ca. 4m². Fra stuen er det utgang til en romslig sydvendt balkong på ca. 28m².
Leiligheten disponerer 2 boder utenfor leiligheten, en i samme etasje som leiligheten ligger og en i underetasjen. Garasjen til leiligheten ligger på vestsiden av blokken og er ca. 16m².

Standard
Leiligheten er lys med store vindusflater, men mye av standarden er fra byggeår. Leiligheten står foran modernisering og fornying. Stuen er lys med store vindusflater og utgang til stor balkong. Det er åpen løsning mellom stue og kjøkken. Kjøkkeninnredningen har malte fronter. Kun integrerte hvitevarer medfølger i salget. Badet er innredet med servant, badekar og veggmontert varmtvannstank over badekar. Badet har fått tg 3 i tilstandsrapporten bl.a. grunnet synlig fuktskade i vegg ved badekar og rommet står foran full oppgradering. Wc-rommet ligger vegg-i-vegg med badet og er utstyrt med wc og servant. Det praktiske vaskerommet er utstyrt med skyllekar, men det er ikke montert sluk i gulvet.

Innvendig overflater:
Gulv; gulvbelegg, våtromsbelegg og laminat.
Vegger; malt strie, tapet, malt og japsepanel.
Himlinger; hvitmalt betong.

Teknisk installasjon:
Porttelefon.
Heis i bygget.
Strøm og lys i nettingbod.
Portåpner på garasjeport.
Ihht informasjon fra Mørenett er ikke de elektriske anlegget kontrollert.

Informasjon er hentet fra tilstandsrapport og det henvises til denne for utfyllende informasjon. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med fullstendig tilstandsrapport, da dette kun er et utdrag. Tilstandsrapporten finnes som vedlegg i fullstendig salgsoppgave med bilag som kan lastes ned eller fås hos megler.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming via panelovner i de rom hvor dette er montert. Det er pipe i stuen, men det er ikke tilknyttet ildsted til pipen.

Styreleder BRL/sameie
Borettslaget er under forretningsførsel av OBOS. Styreleders navn er Arne Aambakk.
Dyrehold krever styrets godkjennelse.
Dugnad samt trappevask må påregnes.
Borettslaget har førsteprioritets pant i andelen med inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf brl § 5-20.
Vedtatte påkostninger i borettslaget: Ingen kjente, men ihht opplysninger megler har mottatt vil fellesutgiftene øke til kr. 4.501 fra 01.01.2018.
De øvrige beboerne i borettslaget har forkjøpsrett foran medlemmer i OBOS. Kjøper godkjenner husordensregler og vedtekter som bindende for seg, og er informert om at borettslagslovens bestemmelser kommer til anvendelse på eierforholdet.

Sikringsfond
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for evt manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Eieform beskrivelse
Borettslag er regulert av bestemmelsene i borettslagsloven, samt borettslagets vedtekter. Borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andelen gir andelseier borett til en bestemt bolig i borettslaget. En andelseier kan som utgangspunkt ikke eie mer enn én andel i borettslaget, og en andelseier må være en fysisk person.
Den enkelte andelshaver hefter ikke direkte ovenfor borettslagets kreditorer for borettslagets gjeld, men kan likevel bli indirekte ansvarlig ved at øvrige andelseiere må dekke renter og avdrag på borettslagets felles lån dersom en andelseier ikke overholder sine forpliktelser. For krav på felleskostnader og øvrige krav i tilknytning til andelen har borettslaget førsteprioritets pant i hver andel med inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp, jf brl § 5-20.
Dersom en andelshaver på tross av advarsel misligholder sine plikter vesentlig, kan borettslaget pålegge andelshaveren å selge sin andel, jf brl § 5-22. Borettslaget er tilknyttet OBOS. Når en andel overdras har de øvrige andelseierne (samt
medlemmer i boligbyggelaget) forkjøpsrett. Forkjøpsretten vil bli avklart etter at akseptert bud foreligger og kjøper er godkjent av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Vilkår fellesgjeld
Borettslaget har 3 annuitetslån på følgende vilkår :

Husbanken (HUS301-1352892410)
Restsaldo : 4.429.780,-
Rest løpetid : 13 år og 4 mnd
Term pr år : 4
Type rente : Fast
Rente : 4,20%
Andelens del av lån: 123.773,-

Husbanken (HUS302-13528924720)
Restsaldo : 1.566.707,-
Rest løpetid : 19 år og 7 mnd
Term pr år : 4
Type rente : Fast
Rente : 1,89%
Andelens del av lån: 43.779,-Sparebanken Møre (SPMØRE-39108965510)
Restsaldo: 747.546,-
Rest løpetid: 4 år og 8 mnd
Term pr år: 12
Type rente: Flytende
Rente: 2,50%
Andelens del av lånet: 20.886,-

Det er ikke muligheter for individuell nedbetaling (IN) av andel fellesgjeld.

Løpende kostnader
I tillegg til felleskostnader vil det påløpe utgifter til innboforsikring og strøm. Dette er utgifter som vil variere med avtale og forbruk. Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiftene.

Byggemåte (bebyggelse)
Boligblokken ble opprinnelig bygget i 1973, men fasadene ble oppgradert i 2000 med nye vindu, balkongdører og oppgraderte balkonger. Blokken er oppført i mur-/betongkonstruksjon som utvendig er utlektet/etterisolert og kledd med fasadeplater i 2000 og flat takkonstruksjon med oppbygde gesimser og utvendig tekket med papp/pvc-folie fra 2000.
Vinduene og balkongdøren i leiligheten har pvc-karm og isolerglass fra 2000.
For mer utfyllende informasjon se vedlagt tilstandsrapport datert 28.11.17 skrevet av takstmann Steinar Åkre.

Ferdigattest/brukstillatelse
Det foreligger en midlertitdig brukstillatelse for vestligste halvdel av bygget datert 22.12.1972 samt ferdigattest for fasadeendring og rehabilitering av boligblokken datert 06.11.2000. Attestene er vedlagt salgsoppgavens bilag.

Parkering
Leiligheten har en garasje med plass til en bil. Det er også godt med oppmerkede parkeringsplasser på asfaltert område for beboere og gjester.

Adkomst
Se kart. Det vil bli skiltet av Møre Eiendomsmegling ved felles visning.

Tomt
6.154,4m² eiet tomt som er felles for borettslaget. Tomten er hovedsakelig opparbeidet med asfaltert adkomst og parkeringsområde. Det er trapp på vestsiden av blokken til nordsiden hvor det går gangveg mot nord som går videre til Borgundvegen og Moaområdet.

Regulering
Boligen ligger i område regulert til blokkbebyggelse (B2) i reguleringsplan for Åse-Furmyr. Utsnitt av reguleringsplan med bestemmelser, matrikkelrapport og tegninger, samt grunnboksutskrift og takst/boligsalgsrapport følger vedlagt.

Vei, vann, avløp
Eiendommen har adkomst via offentlig veg og er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Tinglyste rettigheter
Det er ingen tinglyste rettigheter eller plikter på andelens grunnbok. Rettigheter og plikter tinglyst på borettslagets grunnbok er ikke innhentet da dette vil være borettslagets anliggende.

Adgang til utleie
Utleie/fremleie av andelen kan skje på gitte vilkår med styrets godkjennelse, se nærmere om reglene i borettslagsloven kap. 5 og borettslagets vedtekter. Konferer gjerne megler vedrørende dette.

Overtakelse
Etter avtale med eier. Dog tidligst etter at
forkjøpsretten for øvrige andelseiere og
medlemmer av boligbyggelaget er avklart,
samt at styrets godkjennelse er gitt. I.h.t.
lov om borettslag tar dette 20 dager fra
melding om salget gis.

Avhendingsloven
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar i henhold til avhendingsloven § 3-9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Brosjyre om ?Lov om avhending av fast eiendom? kan fås av megler.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Betalingsbetingelser
1) Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.
2) Skriftlig finansieringsbekreftelse må fremlegges senest ved kontraktsmøte.

Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøperen for overføring av andel kr 430,-, pantenoteringsgebyr kr 430,- og attestgebyr kr 199,-. Boligkjøperforsikring kr 3 900,- ( valgfritt)

Husleien inkluderer
Kr 4.293,- pr mnd fordelt på hhv:
Andel fellesutgifter: 2.199,-
Avdrag felles gjeld: 107,-
Avdrag felles gjeld: 552,-
Renter felles gjeld: 196,-
Renter felles gjeld: 85,-
Avdrag felles gjeld: 342,-
Renter felles gjeld: 506,-
Canal Digital: 306,- (Økes til kr. 395,- pr mnd fra 01.01.18)

Fellesutgiftene økes til kr. 4.501,- fra 01.01.18

Fellesutgifter inkluderer: Kommunale avgifter, bygningsforsikringer (ikke innbo), energi/strøm fellesarealer, Canal Digital, styrehonorar, revisjon og forretningsførsel og forvaltning, øvrig vedlikehold og andre driftskostnader. Se vedlagt resultatregnskap for nærmere spesifisering.

Fullstendig informasjon om boligen
Møre Eiendomsmegling oppfordrer alle interessenter til å innhente fullstendig prospekt for å få all tilgjengelig informasjon om eiendommen.
Dette vil gi deg det beste grunnlaget for å vurdere om akkurat denne eiendommen er den rette for deg.
Vi gjør oppmerksom på at nettannonsen ikke nødvendigvis inneholder all praktisk og juridisk informasjon.

Kontakt megler eller last ned salgsprospektet direkte.

Nils Arne Riise

Nils Arne Riise


Eiendomsmegler MNEF

 
Borgundfjordvegen 103