Priser

Meglers vederlag 


Provisjon 1-5% *

*Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander, m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres utifra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper kun ved salg av eiendommen. Alternativt kan fastpris på provisjon avtales. 

Kontakt oss derfor alltid for et konkret tilbud som gjelder for deg og din eiendom. Forberedelse og tilrettelegging


Grunnpakke 14.900,- 

Inkluderer: meglers prisvurdering, tilrettelegging, salgsprospekt med alle vedlegg, 

til salgs – plakat, miniprospekt i postkassene til ditt nabolag, vindusutstilling, 

visninger – så mange det er behov for, raskt oppgjør.Markedsføring


Ålesund

Synlig på nett - 6.400,-  

Inkluderer: annonse på finn.no, inkludert tydelig profil, annonse på Facebook, planskisser, profesjonell fotograf, annonse på moremegling.no, boligtipset.no, eiendomskarusell smp.no. 


Molde 

Bli sett – 9.900,-

Inkluderer: annonse på finn.no inkludert tydelig profil, ukens bolig på finn.no (kun Molde), annonse på moremegling.no, boligtipset.no, annonse på Facebook, profesjonell fotograf, planskisser.


I tillegg kan spesielle produkter for spisset markedsføring bestilles særskilt. Kontakt oss for nærmere informasjon og priser på dette. Andre utlegg 

(ingen gebyr/vederlag til megler)


Kommunale opplysninger: pris varierer hos de ulike kommunene.


Boligsalgsrapport: pris varierer.


Tinglysing av sikringsobligasjon, oppslag eiendomsregister og en grunnboksutskrift: fast beløp 1.274,-

(Utgifter til sikringsobligasjon vil være lavere ved salg av andelsleilighet)


Eierskifteforsikring: varierende promillesatser ut fra boligtype og hvorvidt det er innhentet boligsalsrapport.Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag


Eierskiftegebyr til forretningsfører (BRL): vil kunne variere, normalt ca. 5.000,-. 

Kontakt megler for opplysning.


Opplysninger fra forretningsfører: vil variere hos de ulike forretningsførerne. 

Kontakt megler for opplysning.